Uzmanlardan yorumlar: Sınavın anahtarı Türkçe oldu

 

 

SINAVIN ANAHTARI TÜRKÇE OLDU

Öğrenciler Türkçe, ideoloji, din ve fizik derslerinde zorlandı. Matematiğe gereken vakti ayıran ise avantaj kazandı. Bilfen Liseleri’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

Yükseköğretim Kurumları İmtihanının (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Uzmanlara nazaran; imtihanda tahlil yapma, akıl yürütme, yorum yapma üzere marifetler gerektiren sorulara yer verildi. Genel olarak imtihan müfredata uygun ve ihtimamla hazırlanmış olarak yorumlandı. Öğrenciler Türkçe, ideoloji, din ve fizik derslerinde zorlandı. Matematiğe gereken vakti ayıran ise avantaj kazandı. Bilfen Liseleri’nden eğitimci ve uzmanlar bu yılın TYT sorularını şöyle yorumladı:

TÜRKÇE’DE PARAGRAF SORULARI ELEYİCİ OLDU
Türkçe testi MEB müfredatına ve ÖSYM formatına uygun. Soruların 33’ü manaya ve yorumlamayı, 7’si lisan bilgisini ölçtü. Mana sorularının 26’sı paragraftan oluşurken, 3 tane ikili paragraf sorusu soruldu. Paragraf soruları oyalayıcı ve eleyiciydi. Soru dağılımına baktığımızda imtihanın geçen yılki imtihanla örtüştüğü görüldü. Türkçe sorularında tıp, psikoloji, sinema ve edebiyatla ilgili metinlere yer verildi. Bunun yanında karşılık seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından imtihanın seçiciliğini ortaya koydu.

TARİHTE TEMEL KAVRAM BİLGİSİ SORULDU
Beklendiği üzere TYT mantığına uygun bir testi. Tarihî kavramlar, periyot bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine sorular soruldu. Geçmiş yıllarda olduğu üzere 9’uncu sınıf kazanımlarından 2, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1,12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru geldi. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar ortası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta seviyede, genel olarak düzgün hazırlanmış bir imtihandı.

COĞRAFYADA GRAFİK OKUMA BİLGİSİ SORULDU
9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktu. 9’uncu sınıftan 2, 10’uncu sınıftan 3 soru soruldu. Coğrafya dersinin temel kavram ve unsurlarını kullanma, grafik okuma ve bilgiyi yorumlama marifetlerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Evvelki imtihanlardan farklı olarak harita okuma hüneriyle ilgili soru da vardı. Sorular kavram seviyesinde, çok güç olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, bilgiyi yorumlayabilen ve grafik okuma maharetini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta seviyede, genel olarak âlâ hazırlanmış bir imtihandı.

FESLEFE ÖĞRENCİLERİ ZORLAMADI
Felsefe soruları bahislere ve kazanımlara uygun, soruların bir tanesi güç, üç tanesi kolay ve bir tanesi orta seviyedeydi. Ortak sorular genel olarak metni manaya, yorumlama, sonuç çıkarma halinde olup bir soru bilgiyi ölçmeye yönelikti. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü ideoloji soruları ise, birinci kısımda yer alan ideoloji sorularına nazaran daha kolay sorulardı. Genel ve müfredatta baskın olan hususlardan soruların seçilmesi, adayların zorlanmadan çözebilmelerini sağladı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ’NDE MÜFREDAT SIŞI SORU YOKTU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 2 bilgi ve 3 yorum sorusu soruldu. Zorluk derecesine bakıldığında 1 sorunun sıkıntı, 4 sorunun orta derecede olduğu görüldü. Genel olarak imtihan metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme marifetini ölçmeye yönelikti. İmtihanda müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından geldi.

YETERLİ VAKTİ AYIRAN BAŞARILI OLUR
Matematik testindeki sorular geçen yılın matematik testindeki sorulara yakındı. Geometri testinde ise evvelki yıllara nazaran yapılabilir soru sayısı daha fazla oldu. MEB müfredatına uyumluydu. MEB kazanım testleri ve yardımcı kaynaklarını incelemiş ve çözmüş adayların başarılı olacağı bir imtihandı. Husus dağılımı son yıllardaki imtihanlarla paralellik gösterdi. Yorumlama gerektiren sorular açık ve anlaşılır nitelikteydi. İmtihanda matematik testine kâfi vakit ayırabilen öğrenciler avantaj sağlayacaktır. Bu yıl da TYT matematiğin özetinin muhakeme gücü ve yorum kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz.

GEÇEN YILIN SORULARINA BENZERİ BİR TESTTİ
Ezbere çözülebilecek sorular yerine fizik bilgilerini kavrayıp, birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerektiren soruların yer aldığı bir imtihan oldu. Fizik soruları; evvelki yıllarda sorulan sorulara emsal olarak günlük hayatla temas kuran, okuma alışkanlığı olan ve kazanımları özümsemiş öğrencilerin zorlanmayacağı biçimde hazırlanmıştı.
Soruların sınıf seviyesi ve üniteler açısından değerlendirmesi aşağıdaki üzere:

– 9’uncu sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi kavramlarını tam manasıyla özümseyen öğrencilerin sıkıntısızca çözebileceği,
– 9’uncu sınıf: Isı ve Sıcaklık ünitesinden ısının iletim yolları kazanımlarına uygun olarak temel seviyede,
– 10’uncu sınıf Optik ünitesinden yansıma kanunlarına ilişkin kazanımları kavramış bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru ve tekrar tıpkı üniteden aydınlanma konusundan seçici nitelikte diğer bir soru yer aldı.
– 10’uncu sınıf Elektrik ünitesinden lamba parlaklığına ilişkin evvelki yıllarda sorulmuş sorulara benzeyen klasik biçimde ve tekrar tıpkı üniteden elektriksel güç konusundan bir soru yer aldı.
– Sorulardan biri 9’uncu sınıf Unsur ve Özellikleri ile 10’uncu sınıf Kaldırma Kuvveti kazanımlarının ortaklaşa yer aldığı temel seviyede bir soru soruldu.
Isı ve Sıcaklık, Optik, Kuvvet ve Hareket ünitelerinden geçen yılda olduğu üzere bu yıl da soru geldi. Ayrıyeten imtihanda Elektrik ve Optik ünitelerinden ikişer soru yer aldı.

YORUMDAN UZAK SORULAR
TYT imtihanında kimya sorularının 9 ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem mevzu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görüldü. Sorular “Bilgi yüklü, süreçten ve yorumdan uzak” olarak kıymetlendirilebilir.
* 9’uncu sınıf hususlarından 4, 10’uncu sınıf mevzularından 3 soru soruldu.
* Grafik ve tablo içerikli sorulara yer verilmemiş ve süreç yapılmasını gerektiren yalnızca 1 soru soruldu.
* İmtihanda öncüllü soru sayısı 3 olup imtihanın genelinde olumlu soru kökü kullanıldı.
* Yeterli bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği üslupta bir imtihan olduğu görüldü.

BİYOLOJİDE ANLAŞILIR SORULAR
Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama seviyesinde olduğu gözlendi.
9’uncu ve 10’uncu sınıfa ilişkin üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama seviyesinde sorgulandı. Soruların tabirinde anlaşılır bir lisan kullanıldi. Soruların sınıflara ve mevzulara nazaran dağılımı şöyle:

9. SINIF
1. Soru: Hayat Bilimi Biyoloji: Canlıların Yapısında Temel Bileşikler – Karbonhidratlar
2. Soru: Hücre : Organeller
3. Soru: Canlılar Dünyası: Canlı Alemleri ve Özellikleri – Bakteri, Protista

10. SINIF
1. Soru: Hücre Bölünmeleri: Mitoz
2. Soru: Kalıtımın Genel Prensipleri: Eşeye bağlı kalıtım
3. Soru: Ekosistem Ekolojisi: Ekosistemde Unsur ve Güç Akışı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir