Sözleşmeliye kadro meclise geliyor! Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları üzere geniş bir alandaki sözleşmeliye takım yasa teklifinin yakın periyotta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Sözleşmeliye takım düzenlemesi kısmi vakitli ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri işçi, KİT işçisi, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı kontratlı olan kurumlarda çalışanları kapsamayacak.

SÖZLEŞMELİYE TAKIM MECLİSE GELİYOR

AKP Küme Başkanvekili Hasret Güçlü, yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren, kontratlı çalışanın takıma alınmasına ait yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.

SÖZLEŞMELİLERİN TAKIMA GEÇİŞİ

Ankara’da “Sözleşmeliye Takım Şöleni” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontratlı çalışanın takıma geçişi hakkın açıklamada bulundu.

– Sözleşmeliye takım, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Bu kapsamda 4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları üzere geniş bir alandaki kontratlı çalışanımızın takımlarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.

– Kullanılmayan müsaadelerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri üzere fiyatsız müsaadeye ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek fiyatı yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Mukavelenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Mukaveleden geçen kardeşlerimiz de artık birebir haklardan faydalanabilecektir.

– Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım görevimiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken sıkıntıya buradan bakması değerlidir.

– Hizmet ünitelerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin takıma geçiş sürecinde ağır efor harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen idaresini ayrıyeten tebrik ediyorum.

SÖZLEŞMELİYE TAKIM KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, düzenlemeyle halihazırda misyonda bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve birtakım kurumsal kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde misyon yapan yaklaşık 197 bin kontratlı işçi müddet aranmaksızın çabucak takıma geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline nazaran istihdam edilen kontratlı öğretmenler, sıhhat işçisi ve din vazifelileri de müddet aranmaksızın çabucak takıma geçirilecek.

Kapsama giren kontratlı işçi isteğe bağlı olarak takıma geçebilecek. Takıma geçmek istemeyenlerin hakları misyonları sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi yahut kurumlar ortası nakli yapılabilecek.

Mahalli yönetimlerde tıpkı koşullarda takıma geçirilen kontratlı işçinin yalnızca mahalli yönetimler ortasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin kontratlı işçiden 424 bininin memur takımlarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMA VAZİFELİLERİ DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

“Üstelik yalnızca 4-B’li çalışanlar değil; kontratlı öğretmenleri, uzun müddettir garanti sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve kontratlı Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz.”

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100’ünü kapsadığını tabir eden Alım, “Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme” diye konuştu.

Bilgin taban fiyat ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi vakitli ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri işçi, KİT işçisi, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı kontratlı olan kurumlarda çalışanlar takıma geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK KONTRATLI PERSONEL

Yeni istihdam edilecek kontratlı çalışanlar bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu, kontratlı istihdamın temel desteği haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren kontratlı işçinin 3 yıl kontratlı olarak misyon yaptıktan sonra memur takımlarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl mühletle kurum içi yahut kurumlar ortası naklinin yapılamaması öngörülüyor. AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir